Garanti Süresi Şartları svg xml charset utf 8 3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Memnuniyetiniz bizim için önemli. Vaillant cihazlarıyla ilgili garanti kapsam ve koşulları hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • Garanti Süresi: Cihazınızın kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ kapsamındadır.
 • Cihaza yetkili Vaillant Teknik Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal Vaillant parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir. Bu yüzden servis taleplerinizi firmamıza 0850 222 2 888 numaralı Vaillant çözüm merkezi aracılığıyla iletmeniz kritik önem taşımaktadır.
 • Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarasın kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı taktirde garanti geçersizdir.
 • Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile,değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
 • Vaillant cihazların garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar:

 • Donma ,yangın veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar,
 • Malın tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar.
 • Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar
 • Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması;hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar
 • Su tesisatından, suyun kalitesinden (kirlilik, kireç oranı, vb.) meydana gelen hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAdır.
Garanti Süresi Şartları svg xml charset utf 8 3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Garanti Hizmeti Genel Şartları:

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan :

 • a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 • b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 • c) (Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere) Satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 • ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişki arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı : malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Kullanma Kılavuzunda yer alan listeden veya Türkiye’nin her yerinden 0850 222 2 888 No’lu Çağrı Merkezimizden ulaşabilirsiniz.

Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.